GDPR

Integritetspolicy för Visumpartner i Stockholm AB

I den här integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Visumpartner i Stockholm AB och hur du kan använda dem. Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ber dig därför att läsa igenom texten noga.

Visumpartner i Stockholm AB förbehåller sig rätten att ändra denna policy med jämna mellanrum genom att uppdatera denna sida. Du som kund säkerställer att du är nöjd med eventuella förändringar genom att kontrollera denna sida då och då. Genom att använda Visumpartner i Stockholm AB:s tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@visumpartner.se.

Vilken information samlar vi in? Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du ansöker om visum, legalisering eller översättning och kontaktar oss via kontaktformulär på hemsidan mm. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis kompletterande personuppgifter från folkbokföringsregistret och information om ekonomisk belastning från kreditupplysningsföretag. Vilken information vi väljer att registrera om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är: Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer eller – Kontonummer vid autogirobetalning.

Varför behöver vi dina uppgifter? Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Visumpartner i Stockholm AB utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva registrera, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal. Visumpartner i Stockholm AB behandlar personuppgifter för följande ändamål: – För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig – För att kunna förmedla tjänster till dig – För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster – För att kunna ge dig den service du kan behöva rörande våra samarbetspartners tjänster, tex Kurirföretag, Budföretag eller Postnord. Visumpartner i Stockholm AB behandlar personuppgifterna med stöd av följande laglig grund: – För att följa tillämplig lagstiftning, såsom tex. bokföringslagen. Andra berättigade intressen.

Vad är berättigat intresse? När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda information relaterad till tidsbokning. Det kan också handla om att vi vill följa upp diitt besök. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden.

Varför behöver vi ditt personnummer? Vi behöver ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? Visumpartner i Stockholm AB säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

– Systemleverantörer för medlemssystem. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt medlemssystem – Leverantörer av betaltjänster. Bank, BGC, betaltjänstleverantörer. – Leverantörer av bokföring och inkassohantering. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med redovisningsföretag, revisor, inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten. – Myndigheter och räddningstjänst. Vi lämnar ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut. Var behandlar vi dina personuppgifter? Visumpartner i Stockholm AB och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Personuppgifter lagras av Visumpartner i Stockholm AB under den tid det är nödvändigt för att följa tillämplig lagstiftning, såsom tex. Bokföringslagen. Dina rättigheter oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter. – Rätt till tillgång – registerutdrag Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

– Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad. – Rätt att bli raderad Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas. – Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet. – Rätt att begränsa behandling av personuppgifter Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är nödvändiga.

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via antingen e-mail eller telefon. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i vilka kommunikationskanaler som vi använder. Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig. Har du klagomål? Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden. Kontaktuppgifter i Sverige: Datainspektionen Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se.