Dokumenttjänster

Konsulär legalisering används för att styrka äktheten av officiella dokument till andra länder.

Handlingar som kan legaliseras inkluderar civilståndshandlingar, ursprungscertifikat, diplom, betyg, domstols beslut, frakthandlingar, agent auktoriseringar, free sales document m.m

Fråga oss gärna!

 • Handlingen utfärdades av en behörig myndighet/part.
 • Signaturen, stämpeln på dokumentet är äkta.
 • Dokumetets format är sant.
 • Dokumentet stämplas av landets konsulat där handlingarna ska användas.

En apostille är giltigt i de länder som skrivit under Haagkonventionen.

Apostillen stämplas på ditt dokument för att verifiera att det är legitimt och kommer där med att accepteras för använding i samtliga Haag-länder.

 • Det är endast Notarius Publicus som utfärdar Apostille
 • När ett dokument bestyrks med en Apostille behöver det inte bestyrkas ytterligare genom att t.ex besöka en ambassad.
 • Apostille är en stämpel som intygar äktheten på ett dokument.

Samtliga länder som har skrivit under Haagkonventionen.

Länder som inte är med i Haagkonvetionen gäller ambassad/konsulat legaliseringar.

Australia
Azerbaijan
Albania
Andorra
Argentina
Armenia
Belarus
Belgium
Bulgaria
Bosnia
Brazil
Denmark
Hungary
Guayana
Germany
Greece
Georgia
Israel
India
Ireland
Iceland
Spain
Italy
Kazakhstan
Costa-Rica
Cyprus
Korea
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Mauritius
Malta
Morocco
Mexico
Monaco
Netherlands
New Zeland
Norway
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Republic of Moldava
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
UK
USA
Suriname
Tunisia
Turkey
Ukraine
Uruguay
Philippines
Finland
France
Croatia
Montenegro
Czech Republic
Chile
Switzerland
Sweden
Ecuador
Estonia
South Africa
Japan

Legalisering används för att styrka äktheten av dokument till andra länder.

Proceduren sker oftast en 3 steg. Notarius till MoFA (Utrikesdepartementet) och slutligen till respektive Ambassad.

 • Notarisering.
 • Autentisering av dokumentet via MoFa (Utrikesdepartimentet).
 • Autentisering av dokumentet från mottagarlandets ambassad/konsulat.

I vissa länder utanför EU kräver tullmyndigheten att frakthandlingar och andra dokument ska vara viserade av Handelskammaren för att importen ska beviljas.

Exempel på handlingar som ofta behöver viseras av handelskammaren är:

 • Exportfaktura
 • Prislista
 • Avtal
 • Frakthandlingar
 • Garantibrev