Logga inMENY
Skicka visuminformation till mig

PENSIONÄRSVISUM "O" TILL THAILAND

Pensionärsvisum "O" kan endast sökas av dom har fyllt 50 år och är pensionär.

Följande måste skickas till oss för att vi ska kunna hjälpa dig att söka Non-Immigrant "O" visum:

 • Passet i original med en giltighet på minst 18 månader vid ansökningstillfället. Passet måste innehålla minst 2 sidor bredvid varandra (ett uppslag) där det inte finns några stämplar. Passet får inte vara trasigt, sprucket eller vattenskadat. 
 • 1 Visumansökan (Klicka här för ansökan) skriv ut ansökan när den är komplett ifylld och signera.

 • 2 Färgfoton i passtorlek  3.5 x 4.5 med vit bakgrund. O.B.S. Ej hemmagjorda foton. Skicka ett foto till info@visumpartner.se om du vill att vi hjälper dig att redigera och skriva ut fotot ftill din ansökan.
   
 • 1 Personbevis från skatteverket som måste vara på Engelska. Personbeviset måste vara stämplat och signerat av Skatteverket i original.
   
 • 1 Inkomstförsäkring från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten som bevisar att du har pension med en inkomst på minst 18,500 SEK per månad efter skatt, eller intyg från ditt privata försäkringsbolag som täcker inkomsten på 18.500 SEK per månad efter skatt. Intyget från Pensionsmyndigheten måste vara stämplat och signerat av Pensionsmyndigheten i original.
   
  • Uppfyller du inte ovanstående krav på punkt 5, så kan du kombinera med ett bankintyg på att du har minst 57 000 sek sparat på banken i Sverige. Intyget ska vara på Engelska och stämplat av banken med signatur och namnförtydligande. Intyget får inte vara utfärdat för mer än (3) månader sedan.
    
 • 1 Försäkringsintyg i Original intyget ska bekräfta att du är försäkrad under hela den planerade vistelsetiden i Thailand, intyget ska vara stämplad och signerad utav försäkringsbolaget. Försäkringsintyget måste även uppvisas vid inresan i Thailand. Om du planerar att teckna försäkring i Thailand så hittar du en lista på lämpliga försäkringsbolag på denna länk: (Klicka här) Vid tecknande av en Thailändsk försäkring så går det bra med kopia på försäkringen OM det inte är möjligt att erhålla originalet.
   
  • Försäkringen måste täcka för 40 000 baht (outpatient-öppenvård) och 400 000 baht (inpatient-slutenvård)
    
  • Alla icke Thailändska försäkringar (från ovanstående länk) kräver dessutom att försäkringsbolaget fyller i ett s.k. "Foreign Insurance Certificate Form" (Klicka här för blanketten) Du måste skicka blanketten till försäkringsbolaget och be dom att fylla i, stämpla, signera och sedan skicka den till dig tillsammans med försäkringsintyget.
  • Tips. Hitta en försäkring som inkluderar försäkring för Covid relaterad behandling med ett minimibelopp på 100,000 USD. Om din vanliga reseförsäkring inte täcker Covid eller understiger minimumbeloppet på 100,000 så måste du teckna en extra försäkring för ansökan om CoE, se nedan. Tänk på att det specifikt måste framgå att den täcker för Covid.

 

 

Ansökan om CoE "Certificate of Entry" 

För inresa till Thailand så måste du ansöka om inresetillstånd utöver visumet och då krävs nedanstående dokument.

Ansökan om CoE går bra att göra samtidigt som du ansöker om visum eller efter att du fått visumet godkänt. Inresetillståndet skickas till dig via e-post från ambassaden ett par dagar innan du reser. Obs. ansökan om CoE måste göras minst 14 dagar innan planerad avresa till Thailand.
 

 • Bokningsbekräftelse på flyg med resenärens namn samt inresedatum och utresedatum.
  • ​Obs. För tillfället så kan man endast resa till Thailand med s.k. "semi-commercial flights" som tillhandahålls av vissa specifika flygbolag som Emirates, Etihad, Qatar Airlines och Lufthansa (från och med 17:e oct)
    
 • Bokningsbekräftelse på 14 dagars karantänboende "ASQ" från och med ankomst i Thailand. Du får absolut inte boka boendet via någon hotellbokningssida utan bokningarna måste göra direkt via hotellet. Det är specifika hotell som gäller och du hittar dom olika hotellen på följande länkar: (Länk 1) eller (Länk 2)
   
 • Försäkringsintyg där det framgår att den täcker Covid reltaerade behandling för minimibelopp 100,000 USD. Obs. Tänk på att det specifikt måste stå att den täcker för Covid.
   
 • Deklarationsformulär fyll i och behåll originalet, ambassaden behöver bara en kopia. Du kommer att behöva visa upp originalet i samband med din resa till Thailand. (Klicka här för formuläret)
   
 • T-8 Blankett, fyll i och behåll originalet, ambassaden behöver bara en kopia. Du kommer att behöva visa upp originalet i samband med din resa till Thailand. (Klicka här för formuläret)

 

Övrig information:

 • Icke Svenska medborgare måste bifoga personbevis från Skatteverket på Engelska och ett giltigt uppehållstillstånd. 

 

Visumets giltighet, Vistelselängd och antal Inresor:

 • Non-Immigrant "O" visum: 1 inresa med en vistelse upp till 90 dagar i Thailand. Inresan måste ske inom 90 dagar efter det att visumet är utfärdat.
 • Non-Immigrant "O" flera inresor: Flera inresor med en vistelse upp till 90 dagar varje gång i Thailand. Första inresan måste ske inom 90 dagar efter det att visumet är utfärdat. Tänk på att du måste lämna Thailand inom 90 dagar för att sedan resa in igen när du har fler inresor. Du kan också vända dig till Immigration Office där du befinner dig för att förlänga på plats istället för att resa ut ur Thailand varje gång. Det här ska du göra i god tid innan den 90:e dagen, varje gång du ska förlänga.

 

Behandlingstid på ambassaden:

 • ​Visumansökan tar ca 7 dagar från inlämnade. 
 • OBS. Ansökan om CoE måste lämnas in 14 dagar innan planerat avresedatum.

 

Vi reserverar oss för den information som inte kommit oss tillhanda

Fortsätt genom att välja i den här menyn


Privatperson

Företag
Antal resenärer: