Logga inMENY
Skicka visuminformation till mig

LÅNGTIDSVISUM 50+ "O-A" TILL THAILAND

För att söka "O-A" Långtidsvisum så måste du ha fyllt 50 år men behöver inte vara pensionär.

Följande måste skickas till oss för att vi ska kunna hjälpa dig att söka Non-Immigrant "O-A" visum:

Thailand har nu helt gått över till ett elektroniskt visum system (Stickerless e-Visa) vilket förändrar processen. Samla och scanna nedanstående dokument och skicka till oss i ETT mail.

Vi har numrerat dokumenten som behövs från 1 till 10.
Vänligen scanna ALLA nedanstående 10 dokument och skicka i ETT mail till: thailand@visumpartner.se

Har du inte möjlighet att scanna dokumenten går det bra att skicka alla dokument/handlingar i ett brev till oss. Ett arvode på 375:- tillkommer.

 

Saknas något så kommer vi att kontakta dig. Uppdaterat 2/9-22


 

 • Visumansökan (KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN) fyll i blanketten och spara blanketten på din dator, fyll i, spara och skicka den via e-post tillsammans med övriga dokument.

 • 1) Digital passkopia med en giltighet på minst 18 månader vid ansökningstillfället. Passet får inte vara trasigt, sprucket eller vattenskadat. 
   
 • 2) Digitalt färgfoto i passtorlek  3.5 x 4.5 med vit bakgrund. O.B.S. Ej hemmagjorda foton. Du kan skicka ett foto till info@visumpartner.se om du vill att vi hjälper dig att redigera fotot till din ansökan. Ett arvode på 160:- tillkommer.
   
 • 3) Deklaration fyll i blanketten och signera. (KLICKA HÄR FÖR BLANKETT)
   
 • 4) Läkarintyg (KLICKA HÄR FÖR BLANKETT) som måste fyllas i, stämplas och signeras av en auktoriserad läkare.

 • 5) Registerutdrag från polisen för utlandsändamål. Dokumentet måste vara på Engelska och inte mer än 3 månader gammalt
   
 • 6) Inkomstförsäkring från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten som bevisar att du har en inkomst på minst 19 400 SEK efter skatt eller ett skriftligt utlåtande från din bank i Sverige som visar att ni har minst 234 000 SEK sparat, utlåtandet måste vara på Engelska, signerat och stämplat av banken. Ett original plus två kopior. Dokumeten får inte vara mer än 90 dagar gammalt.

  Uppfyller du inte ovanstående krav så kan du kombinera bankutlåtandet och inkomstförsäkringen, det måste i detta fall framgå att du kommer erhålla inkomst under perioden visumet ska gälla och att pengarna från båda dokumenten uppgå till minst 234 000 SEK.

   
 • 7) Personbevis från Skatteverket som måste vara på Engelska. Personbeviset måste vara stämplat och signerat av Skatteverket.
   
 • 8) Försäkringsintyg intyget ska bekräfta att du är försäkrad under hela den planerade vistelsetiden i Thailand, intyget ska vara stämplad och signerad av försäkringsbolaget. Försäkringsintyget måste även uppvisas vid inresan i Thailand. Om du planerar att teckna försäkring i Thailand så hittar du en lista på lämpliga försäkringsbolag på denna länk: (KLICKA HÄR) 
   
  • Ambassaden kräver dessutom att försäkringsbolaget fyller i ett s.k. "Foreign Insurance Certificate Form" (KLICKA HÄR FÖR BLANKETT) Du måste skicka blanketten till försäkringsbolaget och be dom fylla i dokumentet, stämpla, signera + namnförtydligande och sedan skicka den till dig tillsammans med försäkringsintyget.
    
  • Tips. Hitta en försäkring som inkluderar försäkring för Covid relaterad behandling med ett minimibelopp på 100,000 USD. Om din vanliga reseförsäkring inte täcker för Covid eller understiger minimumbeloppet på 100,000 USD så måste du teckna en extra försäkring, se nedan. Tänk på att det specifikt måste framgå att den täcker för Covid.
    
 • 9)12 månaders resehistorik ska redovisas i form av inrese stämplar. Ta kopia på samtliga stämplar. Du kan också fylla i blanketten om du rest internationnellt men inte har några stämplar kvar i passet (KLICKA HÄR)

 • 10) Ett foto på den sökande som håller upp passets information sida. (Se exempel)
   


 

 

Övrig information:
 

 • Icke Svenska medborgare måste bifoga personbevis från Skatteverket på Engelska och ett giltigt uppehållstillstånd. 
 • För att söka O-A Longstay måste du ha fyllt 50 år. 
 • Var 90:e dag i Thailand måste du rapportera till immigrationen. Finns det inget immigrations kontor i ert distrikt så kan man göra det hos den lokala polisen.
  (LÄNK)

 

Visumets giltighet, Vistelselängd och antal Inresor:

 • Non-Immigrant O-A Longstay flera inresor: Vistelse upp till 365 dagar i Thailand. Inresa inom 365 dagar efter det att visumet är utfärdat. 
 • O.B.S. Om du har ett (Non Immigrant "O-A" Longstay visum) och ska förlänga ditt visum på Immigration Office och vill lämna Thailand för att senare resa in i Thailand igen, så måste du begära (Re Entry Visa - Multiple Entries - Flera Inresor) 

 

Behandlingstid på ambassaden:

 • ​Visumansökan tar ca 7 dagar från inlämnade. 
   

Vi reserverar oss för den information som inte kommit oss tillhanda

Fortsätt genom att välja i den här menyn


Privatperson

Företag
Antal resenärer: