Logga inMENY
Skicka visuminformation till mig

 

När du ska söka visum till Saudiarabien så krävs det ett personligt besök på Saudis visum center i Stockholm. Visumpartner kommer att bistå dig med en bokad tid på visumcentret samt kontroll utav alla dokument för att inlämning av visumansökan ska ske utan några problem.

OBS. Det går inte att komplettera med några handlingar i efterhand när man besökt visumcentret utan ansökan måste vara komplett vid besöket. Känner du dig osäker så kan du alltid kontakta Visumpartner för kontroll.

Betalning för själva visumavgiften görs underbesöket på visumcentret, endast kortbetalning är möjligt.

 

UPPEHÅLLSTILLSTÅND TILL SAUDIARABIEN - "RESIDENCE VISA"

 

Följande måste skickas till oss för att vi ska kunna hjälpa dig att söka uppehållstillstånd:

 • Passet i original med en giltighet på minst 18 månader vid ansökningstillfället. Passet måste innehålla minst 2 sidor bredvid varandra där det inte finns några stämplar. Passet får inte vara trasigt, sprucket eller vattenskadat. 
 • 1 Visumansökan (Klicka här för ansökan) som du fyller i online, skriv ut ansökan när den är komplett ifylld och signera. Om du vill att Visumpartner ska fylla i din visumansökan, klicka HÄR för en förenklad visumansökan. 

 • 1 Inbjudningsbrev från en familjemedlem som har ett giltigt arbetstillstånd i Saudiarabien. Inbjudan måste vara utfärdat via Ministry of Foreign Affairs i Saudi arabien.
   
 • 1 Personbevis från skatteverket i original som bekräftar att ni är familj med personen som bjuder in, Personbeviset måste vara stämplat och signerat samt skrivet på Engelska.
   
 • 1 Registerutdrag från polisen för utlandsändamål. Måste vara i original och får vara max 6 månader gammalt. (Gäller för alla ansökande som fyllt 15 år)
 • 1 Hälsotest utfärdat av en läkare i Sverige, går att göra på de flesta vårdcentraler i Sverige. Hälsotestet måste ske enligt Saudiarabiens standard krav, ta med er MALLEN till mottagningen och be om att få alla tester som står i BLANKETTEN utförda. Alla provsvar ska vara bifogade på Engelska och varje sida måste innehålla signatur samt stämpel från en auktoriserad läkare. Testet måste bevisa att ni är fri från HIV, Hepatit B och C, samt syfilis. Dokumentet krävs i original och måste vara legliserat utav UD före inlämning. Läkaren ska delvis stämpla på fotot och blanketten på första sidan. Visumpartner hjälper till med legalisering. (Gäller för alla ansökande som fyllt 15 år)

 

Övrig information:

 • Ansökan om uppehållstillstånd till Saudiarabien kan endast göras ifall du har en familjemedlem med ett giltigt arbetstillstånd i Saudiarabien.
 • Familjemedlemmen som önskar att bjuda in någon måste ta kontakt med Ministry of Interior i Saudiarabien för att kunna utfärda ett inbjudningsbrev, oftast så hjälper företaget man jobbar för till med detta.

 

Visumets giltighet och antal inresor:

 • Uppehållstillstånd: 1 inresa. Du har 30 dagar på dig att omvandla visumet till ett uppehållstillstånd när du har anlänt till Saudiarabien, inresan måste ske inom 90 dagar efter det att visumet är utfärdat. Därefter är det giltigt i enlighet med familjemedlemmens arbetstillstånd.

 

Behandlingstid på ambassaden: 

 • 5 arbetsdagar.
 • OBS. Inlämning av ansökan sker personligen på ambassadens visumcenter i Stockholm.

 

Vi reserverar oss för den information som inte kommit oss tillhanda

Fortsätt genom att välja i den här menyn


Privatperson

Företag
Antal resenärer: