Logga inMENY
Skicka visuminformation till mig

LEGALISERING TILL SAUDIARABIEN

Dokument från Sverige som ska användas i Saudiarabien måste vara stämplade av Saudis ambassad i Sverige. Alla dokument som ska bestyrkas av Saudis ambassad, måste först vara stämplade på UD. Notera att UD inte kan stämpla alla dokument direkt utan kräver att de är översatta till Engelska/Arabiska och/eller stämplade av Notarius Publicus. Handelskammaren bestyrker handelsdokument.

 

Följande process krävs för att bestyrka allmänna-handels och juridiska dokument på Saudiska ambassaden:

 • Dokument som ska legaliseras som kopia eller original måste vara på Engelska. 
 • Klicka för LEGALISERINGSANSÖKAN. Ansökan är inte obligatorisk men hjälper Visumpartner att förstå era behov för legaliseringen.

 • Auktoriserad översättning krävs endast om dokumentet inte är skrivet på Engelska eller Arabiska. 
 • Notarius Publicus bestyrker allmänna/juridiska dokument. N.P. stämplar dokumentet/n för att bestyrka eventuella signaturer, bifoga ID kopia/or från dom personer som signerat dokumentet/en. Vid legalisering av företagsdokument ska även ett registreringsbevis från bolagsverket bifogas som avser det aktuella företaget. Kontakta Visumpartner för hjälp med beställning av registreringsbevis.
 • Handelskammaren. Handelskammaren bestyrker handelsdokument. Handelskammaren kan begära registreringbevis från bolagsverket vid första tillfället.
 • UD. Dokumentet/n stämplas på UD (Juridiska expeditionen) för användning utomlands.
 • Saudis ambassad. Ambassaden legaliserar dokumentet för användning i Saudiarabien. 
 • ​Följande krävs vid legalisering av respektive dokument på ambassaden -
  • ​Personbevis - Måste vara på Engelska i original från Skatteverket. Kräver passkopia från personen som det gäller för.
  • Ursprungscertfifikat - Registreringsbevis från bolagsverket på Engelska + 1 faktura som tillhör ordern.
  • Företagsdokument - Registreringsbevis från bolagsverket på Engelska + Pass/ID kopia från person som signerat dokumentet.
  • Betyg - Kräver passkopia från personen som det gäller för. Betyget måste först vara stämplat på Saudis kultur attaché i Berlin. För att få betyget stämplat i Berlin krävs nedanstående - 
   • Betyget
   • 1 följebrev till ambassaden med kontakt uppgifter till den ansökande.
   • 1 arbetskontrakt/erbjudande från företaget i Saudiarabien.
   • 1 kopia på passet
   • 1 fullmakt till Kultur attachén som ger dem rätten att verifiera betyget.
   • 1 bekräftelse från den Svenska skolan som bekräftar betygets äkthet. Kontakta Visumpartner för formuläret som ska skickas ut till skolan.
   • Notera att behandlingstiden på kultur attachen är mellan 4 veckor upp till 3 månader.

 

Övrig information:

 • Originaldokument från Skatteverket, Läkemedelsverket, Auktoriserade översättare eller andra Svenska myndigheter kan stämplas direkt på UD i Sverige. O.B.S. Detta gäller ej handelsdokument.
 • Ambassaden vill ha original dokument samt en kopia på varje dokument som ska legaliseras. Kopiering utav dokumentet ska göras efter att alla nödvändiga stämplar är på plats inför legalisering på ambassaden.
 • Uppmärksamma att varje dokument som ska legaliseras på ambassaden kräver att man fyller i en ansökan via Ministry of Foreign Affairs hemsida i Saudiarabien ansökan kostar ca 8 USD per dokument  - Visumpartner hjälper er att fylla i detta dokument för 75:-
 • Tillhör inte Haagkonventionen.

 

Visumpartner tar ut en service avgift på 400:- per instans där dokumentet ska behandlas. Legaliseringsavgifterna framgår inte vid beställningen eftersom priset styrs av vilka dokument som ska legaliseras och på vilka instanser dokumentet ska, t.ex. Översättning, Notarius Publicus och UD. Alla instanser har olika priser för varje dokument. Notera även att behandlingstiden varierar av samma anledning, därför har vi endast ambassadens behandlingstid på hemsidan.

Behandlingstid på ambassaden:

 • ​ ca 1-3 arbetsdagar

 

 

Vi reserverar oss för den information som inte kommit oss tillhanda

Fortsätt genom att välja i den här menyn


Privatperson

Företag
Antal resenärer: