Logga inMENY
Skicka visuminformation till mig

LEGALISERING TILL MALAYSIA

 

När du ska använda svenska dokument i Malaysia så måste dokumenten vara stämplade av Malaysias ambassad i Sverige. Alla dokument som ska bestyrkas av Malaysias ambassad måste först vara stämplade på UD. Notera att UD inte kan stämpla alla dokument direkt utan kräver att de är översatta och/eller stämplade av Notarius Publicus.

Följande process krävs för att bestyrka allmänna och juridiska dokument på Malaysiska ambassaden:

  • Dokument som ska legaliseras som kopia eller original måste vara på Engelska. 
  • Klicka för LEGALISERINGSANSÖKAN Ansökan är inte obligatorisk men hjälper Visumpartner att förstå era behov för legaliseringen.

  • Auktoriserad översättning krävs endast om dokumentet inte är skrivet på Engelska eller om mottagaren kräver något annat språk.
  • Notarius Publicus stämplar allmänna och juridiska dokument för att bestyrka eventuella signaturer, bifoga ID kopia/or från dom personer som signerat dokumentet/en. Vid legalisering av företagsdokument ska även ett registreringsbevis från bolagsverket bifogas som avser det aktuella företaget. Kontakta Visumpartner för hjälp med beställning av registreringsbevis.
  • Handelskammaren. Handelskammaren bestyrker handelsdokument. Handelskammaren kan begära registreringbevis från bolagsverket vid första tillfället.
  • UD. Dokumentet stämplas på juridiska expeditionen för användning utomlands.
  • Malaysias ambassad. Ambassaden legaliserar dokumentet för användning i Malaysia.

 

Övrig information:

  • Vid legalisering av fullmakter eller köpavtal ska ID handlingar bifogas från den som ska använda dokumentet samt från de som signerat dokumentet.
  • Originaldokument från Skatteverket, Läkemedelsverket, Auktoriserade översättare eller andra svenska myndigheter kan stämplas direkt på UD.

 

Legaliseringsavgifterna framgår inte vid beställningen eftersom priset styrs av vilka dokument som ska legaliseras och på vilka instanser dokumentet ska, t.ex. Översättning, Notarius Publicus och UD. Alla instanser har olika priser för varje dokument. Notera även att behandlingstiden varierar av samma anledning, därför har vi endast ambassadens behandlingstid på hemsidan.

Behandlingstid på ambassaden:

  • ​ 2-3 arbetsdagar

 

Vi reserverar oss för den information som inte kommit oss tillhanda

Fortsätt genom att välja i den här menyn


Privatperson

Företag
Antal resenärer: