Logga inMENY
Skicka visuminformation till mig

LEGALISERING TILL ETIOPIEN

 

Dokument från Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige som ska användas i Etiopien måste vara stämplade av Etiopiens ambassad i Sverige. Alla dokument som ska bestyrkas av Etiopiens ambassad måste först vara stämplade på UD i landet som dokumentet ursprungligen kommer ifrån. Notera att UD inte kan stämpla alla dokument direkt utan kräver att de är översatta till Engelska och/eller stämplade av Notarius Publicus. Handelskammaren bestyrker handelsdokument.

Följande process krävs för att bestyrka allmänna-handels och juridiska dokument på Etiopiska ambassaden:

 • Dokument som ska legaliseras som kopia eller original måste vara på Engelska. 
 • Klicka för LEGALISERINGSANSÖKAN Ansökan är inte obligatorisk men hjälper Visumpartner att förstå era behov för legaliseringen.

 • Auktoriserad översättning krävs endast om dokumentet inte är skrivet på Engelska. 
 • Notarius Publicus bestyrker allmänna/juridiska dokument. N.P. stämplar dokumentet/n för att bestyrka eventuella signaturer, bifoga ID kopia/or från dom personer som signerat dokumentet/en. Vid legalisering av företagsdokument ska även ett registreringsbevis från bolagsverket bifogas som avser det aktuella företaget. Kontakta Visumpartner för hjälp med beställning av registreringsbevis.
 • Handelskammaren. Handelskammaren bestyrker handelsdokument. Handelskammaren kan komma att begära registreringbevis från bolagsverket vid första tillfället.
 • UD. Dokumentet/n stämplas på UD (Juridiska expeditionen) för användning utomlands.
 • Etiopiens ambassad. Ambassaden legaliserar dokumentet för användning i Etiopien. 

 

Övrig information:

 • Originaldokument från Skatteverket, Läkemedelsverket, Auktoriserade översättare eller andra Svenska myndigheter kan stämplas direkt på UD i Sverige O.B.S. Detta gäller ej handelsdokument.
 • Ambassaden vill ha original dokument och en kopia på varje dokument som ska legaliseras. Kopiering av dokumentet ska göras efter att alla nödvändiga stämplar är på plats inför legalisering på ambassaden.
 • Notera att ovanstående steg 2,3 och 4 måste ske i landet som dokumentet tillhör.
 • Vid legalisering av Fullmakter - Power of Attorneys så måste fullmakten legaliseras i 2 separata identiska original.
 • Tillhör inte Haagkonventionen.

 

Legaliseringsavgifterna framgår inte vid beställningen eftersom priset styrs av vilka dokument som ska legaliseras och på vilka instanser dokumentet ska, t.ex. Översättning, Notarius Publicus och UD. Alla instanser har olika priser för varje dokument. Notera även att behandlingstiden varierar av samma anledning, därför har vi endast ambassadens behandlingstid på hemsidan.

Behandlingstid på ambassaden:

 • ​ ca 3-5 arbetsdagar

 

 

Vi reserverar oss för den information som inte kommit oss tillhanda

Fortsätt genom att välja i den här menyn


Privatperson

Företag
Antal resenärer: